Projekty 2016


Zpět

Projekt

Nositel

Zdroj financování

Pořízení nového územního plánu obce

Obec Dolní LomnáMMR ČR ,Obec Dolní Lomná ,p. Ščurek

Vyvinout maximální úsilí o zachování pošty

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Podpora ze strany obce občanům v souvislosti s kotlíkovou dotaci

Obec Dolní LomnáKÚ MSK ,MŽP ,Obec Dolní Lomná

Kanalizační přípojky na kanalizační řád v centru obce

Obec Dolní LomnáKÚ MSK ,Obec Dolní Lomná

Bio odpad – pořízení kompostérů

Obec Dolní LomnáMŽP ,Obec Dolní Lomná

Podána další žádost o dotaci na pořízení dalších kompostérů

Obec Dolní LomnáMŽP ,Obec Dolní Lomná

Rekonstrukce pomníku pod Mánesem

Obec Dolní LomnáKÚ MSK ,Obec Dolní Lomná

Rekonstrukce parkoviště Mánes

Obec Dolní LomnáKÚ MSK ,Obec Dolní Lomná

Hydrogeologické posudky

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Nákup terénního vozidla pro SDH

Obec Dolní LomnáKÚ MSK ,MV ,Obec Dolní Lomná

Dovybavení jednotky SDH Dolní Lomná

JSDH Dolní LomnáKÚ MSK

Publikace obce „Dolní Lomná v historii a současnosti“

Obec Dolní LomnáEU Přeshraniční spolupráce ,Obec Dolní Lomná

Nákup areálu ČD

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Dotace na pořádání kulturní akce „Vozatajské závody“

Obec Dolní LomnáKÚ MSK ,Obec Dolní Lomná

Vrátka přeplatku na stavbě hotelu ve výši 1.800.000,-

Obec Dolní Lomná

Podána žádost o dotaci na pořádání 7. ročníku Vozatajských závodů

Obec Dolní LomnáKÚ MSK ,Obec Dolní Lomná

Zažádáno o dotaci na nákup traktoru včetně přídavných zařízení, zřízení galérie a dovybavení půdních prostor Lomňanského muzea včetně WC, 4 cyklostojany, 2 přístřešky, 2 ks mapy, propagace obce

Obec Dolní LomnáEU ,Obec Dolní Lomná

Zařazení částky 10.160.721 Kč do státního rozpočtu SFDI

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná ,SFDI

Realizační projektová dokumentace „Cyklostezka údolím Lomné“

Obec Dolní LomnáIROP ,KÚ MSK ,Obec Dolní Lomná

Projektové dokumentace staveb „Rekonstrukce místních komunikací“

Obec Dolní LomnáMMR ,Obec Dolní Lomná

Podána žádost o dotaci na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací“

Obec Dolní LomnáMMR

Projektová dokumentace stavby „Zázemí pro víceúčelové hřiště“

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Studie „Půdní vestavby v ČZŠ“

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Projektová dokumentace – bytové jednotky v II. a III. NP Hotelu pod Akáty

Obec Dolní LomnáMMR ,OPŽP

Projektová dokumentace na stavbu „Sociálního zařízení u Lomňanského muzea“

Obec Dolní Lomná ,Obec SkalitéIROP

Infrastruktura pro cyklostezku

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Rozšíření veřejného osvětlení

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Infrastruktura pro cyklostezku

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Opravy vodovodních řádů

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná

Projektová dokumentace „Kanalizace Závodí“

Obec Dolní LomnáKÚ ,OPŽP

Rekonstrukce kotelny v PŠ

Obec Dolní LomnáObec Dolní Lomná