SSK Dolní Lomná

Občanské sdruženi Sportovně společenský klub Dolní Lomná (dále jen SSK Dolní Lomná) bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra na základě žádosti přípravného výboru ve složení Martin Lasota, Marian Martynek a Marek Mohyla dne 25. března 2011. První úvahy a plány o založení sportovního sdruženi s cílem věnovat se po sportovní stránce dětem z naši obce se však objevovaly již dříve, ale stále nám chybělo to základní, a to adekvátní místo vhodné pro sportování nebo uspořádávání soutěží a sportovních turnajů. Když došlo k dlouho očekávané výstavbě víceúčelového hřiště v naší obci, které bylo otevřeno na podzim 2010, začali jsme podnikat kroky k založení klubu a zahájení jeho činnosti. Nejprve jsme usilovali o realizaci aktivit které by prostřednictvím her a soutěží přilákaly děti ke sportu. To se nám podařilo nabídkou tzv. Sportovní hodinky – v té době se jednalo v širokém okolí o jedinečný a ojedinělý projekt. Sportovní hodinka (název nekoresponduje s dobou trvání) je vlastně činnost, kdy se členové SSK Dolní Lomná během celého školního roku každou středu (kromě dnů volna) od 16:o0 – 18:00 věnují dětem, které na Sportovní hodinku přijdou. Hrají se různé hry, mnohdy vy myšlené dětmi, pořádají se různé soutěže – prostě vše, aby se děti pobavily a zasportovaly si.

Kromě Sportovní hodinky jsme již v prvním roce našeho působení uspořádali pro naše občany, děti a širokou veřejnost turnaje v nohejbale, fotbale, ve stolním tenisu, Dětský sportovní den a Dětskou olympiádu. Všechny tyto zmiňované turnaje a akce pro děti a dospělé samozřejmě pořádáme dodnes a ještě jsme přidali další sportovní činnosti, jako jsou badmintonový turnaj, každoroční fotbalový zápas svobodní versus ženati a svobodné versus vdané, dále běh s bečkou nazvaný Lomňanský šerpa, závod v biatlonu, atd. V zimním období členové provádějí zaledování víceúčelového hřiště, aby bylo možné provozovat i zimní sporty.

Členem SSK Dolní Lomná se může stát každá fyzická osoba. Musí si však uvědomit, že členství nepřináší žádné finanční ohodnocení, že je to hlavně čas strávený organizováním a zajišťováním sportovních akci a soutěží, zejména pro mladé rodiny s dětmi, a to zabere spoustu času. Odměnou je pobyt na čerstvém vzduchu při zajímavých volnočasových aktivitách v dobrém kolektivu a soutěživé atmosféře

Veškerá naše činnost je zachycena a zdokumentována na našich internetových stránkách sskdolnilomna.cz

Martin Lasota, předseda SSK Dolní Lomná