Projektová dokumentace „Kanalizace Závodí“

Samostatná ČOV + kanalizační řád, návštěva obce Hostětín (kořenová ČOV není podporována OPŽP)

  • společně s obcí Bocanovice nebo samostatně
  • samostatná ČOV na území Obce Dolní Lomná