Zastupitelstvo obce

Místostarosta
Mgr. Jana Kufová

Členové ZO
Taťána Marszalková
Ing. Ondřej Štefek
Marek Mohyla
Ing. Stanislav Marszalek
Mgr. Marcela Szotkowská