Zastupitelstvo obce

Místostarosta
Miroslav Stefek

Členové ZO
Pavel Machnik
JUDr. Josef Zubek
Marek Mohyla
Alois Kawulok
Mgr. Jana Kufová