Zastupitelstvo obce

Místostarosta
Miroslav Stefek

Členové ZO
Pavel Machnik
JUDr. Zubek Josef
Marek Mohyla
Kawulok Alois
Mgr. Jana Kufová