Zastupitelstvo obce

Místostarosta
Miroslav Stefek

Členové ZO
Taťána Marszalková
JUDr. Josef Zubek
Marek Mohyla
Alois Kawulok
Mgr. Jana Kufová