Rekonstrukce parkoviště Mánes

Dotace schválena, realizace projektové dokumentace pro ÚŘ a PD pro SP, proběhla změna obou projektů, schválen posun termínu realizace ½ roku 2017