Běh na Kozubovou 2018

Dolní Lomná – 29.7.2018 – Krásné slunečné nedělní počasí přilákalo na letošní Běhu na Kozubovu 256 závodníků, což je doposud nejvyšší účast v letošním seriálu českého poháru v běhu do vrchu, jehož Kozubová je také součásti. Teploty v neděli dosahovaly k třicítkám, počasí, které většina běžců zrovna nemiluje, ale alespoň v lesních pasážích, kterých je na trati většina, bylo příjemně.

26. Festival na pomezí 2018

Letošní ročník festivalu pořádala Matice slezská ve dnech 6.-7.7. již po šestadvacáté, v tomto roce opět pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáše Curyla.

VIII. ročník vozatajských závodu

Dne 14. 7. 2018 Obec Dolní Lomná a Jezdecká stáj Martynkova obora Bahenec pořádali již po osmé Vozatajské závody. Závody byly slavnostně zahájeny ve 12.00 hodin rejem kočárů.

Areál Matice slezské v „novém kabátku“

V roce 2016 požádala Matice slezská v Dolní Lomné o dotaci Moravskoslezský kraj na výměnu velmi zchátralého osvětlení areálu, hlediště a pódií Křínov a Lomňanka, výměnu vodovodního potrubí a venkovní rozvod elektřiny.

Zpráva velitele Jednotky SDH Dolní Lomná 2017

Dovolte mi, abych jako velitel jednotky zhodnotil rok 2017 na poli represe. Je to opravdu stručné shrnutí celého roku. Rád bych tedy poděkoval celému výboru v čele s Jendou Gorzolkou, Ivo Šmídovi, sportovnímu družstvu, mladým hasičům, členům jednotky a všem členům, kteří se podíleli na dění ve sboru, v neposlední řadě obecnímu úřadu v čele s paní starostkou Renatou Pavlinovou.

Komunita

Kultura

Sport