Matice slezská

Matice slezská vznikla v době, kdy ve Slezsku vyvrcholila činnost, která propagovala český jazyk, hudbu a divadlo. Opavská Matice slezská vznikla 12. března 1877, o něco mladší byla Slezská matice osvěty lidové, založená 8. září 1898 v Těšíně s původním názvem Matice osvěty lidové pro knížectví Těšínské. Obě Matice prožívaly v následujících letech stejné osudy. Po celém čs. Slezsku vznikaly matiční odbory, pořádaly se matiční dny, ochotnická představení, koncerty a přednášky. Po celou dobu svého trvání věnovala Matice osvěty lidové také největší péči národnímu školství na Těšínsku. V Dolní Lomné byl odbor Matice osvěty lidové založen 1. února 1923. První nejdůležitější činností odboru bylo úsilí o vybudování české školy. Odbor vybudoval knihovnu, pořádal matiční plesy, loutková představení, akademie a vánoční nadílky pro žáky školy. Po mnichovském rozpadu v roce 1938 zaznamenaly Matice společný zánik, v r.1945 po osvobození byla jejich činnost znovu obnovena. Únorový puč však ukončil existenci obou Matic.

Rok 1968, rok plný nadějí, spojil po dvacetiletém mlčení obě Matice v jednotnou Matici slezskou se sídlem v Opavě a oblastními výbory v Českém Těšíně a Opavě. Začínalo se opět znova. Místní odbor Matice slezské v Dolní Lomné se ustanovil v roce 1968 s předsedou Antonínem Skanderou a myšlenka Huberta Laštůvky a příznivců Matice slezské z celého Těšínska uspořádat národopisné slavnosti slezské oblasti dozrála na podzim roku 1968. Jako vhodné místo byl pro tyto slavnosti vybrán areál v údolí říčky Lomná na výletišti u Vily Mira. Z místních občanů se chopil iniciativy Antonín Škandera se svými lomňanskými spolupracovníky, ale i s matičany z okolních obcí, a postupně se začalo se stavbou areálu. Hlavní podíl na uskutečnění této myšlenky měli dále ředitel české školy Zdeněk Sobotka, bývalý správce místní pošty Alois Pěcháček, Josef Maršálek a Adolf Zdejší, správce OB v Dolní Lomné. Organizační zajištění jednotlivých prací měl na starosti Hubert Laštůvka z Českého Těšína, který také připravil se svými spolupracovníky organizaci I. Slezských dnů.

V polovině roku 1969 bylo postaveno první pódium Křínov. Již v tomto roce se zde konal 1. ročník Slezských dnů, který navštívilo na 15 tisíc návštěvníků. Postupně byl areál do roku 1973 dobudován dobrovolnými pracovníky, a to i přesto, že Matice slezská byla opět v roce 1972 zrušena a v tomto roce se Slezské dny nekonaly. Těžce se prosazoval další způsob uchování festivalu. Obětaví lidé utvořili Klub přátel vlastivědy a umění Mánes při OB v Dolní Lomné, kde duch Slezských dnů žil celých 20 let pod názvem Národopisné slavnosti. V lednu 1990, kdy byla znovu obnovena činnost Matice slezské pro oblast Těšínského Slezska, se pořadatelé a spolupracovníci slavností rozhodli vrátit k původnímu názvu Slezské dny, které jsou dominantní kulturní akci dodnes. Vystupuje zde na 20 folklorních souborů s téměř 600 účinkujícími nejen ze Slezska, ale z celé ČR i zahraničí. Nedílnou součástí je dálkový pochod Mánesovou stezkou, Jarmark rukodělné výroby a tzv. Slezský krmáš, kde si přijdou na své milovníci dobrého jídla a pití. Festival byl také vybrán Ministerstvem kultury pro natočení dokumentu Národopisný den ve Slezsku. Místní odbor Matice slezské v Dolní Lomné vznikl v roce 1991 a jeho předsedou se stal Pavel Machník, od roku 2007 řídí tento odbor Jarmila Kantorová.

Od roku 1992 pořádá Matice slezská i festival folkové, country, bluegrassové a jiné muziky nedefinovatelného žánru s názvem Festival na pomezí. Setkávají se zde účinkující a příznivci ze tří pomezních států a přispívají tak k vytvořeni jednoho kulturního regionu bez hranic. Matice slezská v Dolní Lomné je od roku 1974 i zřizovatelem folklorního souboru Mionší, nazvaného podle místního pralesa. Postupně Matice slezská Dolní Lomná dále obnovuje svůj areál: V roce 1992 bylo za podpory MK ČR zastřešeno pódium Křínov, v roce 2008 bylo za podpory MS kraje provedeno pokryti téměř všech střech stánků dřevěným šindelem.

Kromě dvou základních festivalu se konají v areálu různé koncerty, školní radovánky, soustředěni souborů, dětský tábor aj. Členové Matice slezské z Dolní Lomné a okolních obci se zde scházejí k posezení, rovněž zde mají svá zázemí pro činnost i spolky z Dolní Lomné.

Jarmila Kantorová, předsedkyně Matice slezské v Dolní Lomné

Stránky: www.maticeslezska-opava.cz