Podána žádost o dotaci na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací“

Podání žádosti o dotaci na MMR na opravu MK