Vyvinout maximální úsilí o zachování pošty

Od 1.7.2016 – pošta v gesci Obce Dolní Lomná, od 1.12.2016 samostatná Pošta Partner, PSČ 739 82