Český svaz včelařů

Ačkoli z historických pramenů nemůžeme přesně určit, kdy a kdo začal jako první včelařit v údolí říčky Lomná, domníváme se, že již v době osídlování tohoto území se v místních lesích nacházely divoce žijící včely. Lidé, osídlující tato nová místa, museli mít schopnosti jako je odvaha, zručnost, trpělivost, optimismus a nezdolnost, poněvadž v málokteré lidské činnosti se uplatňuje tolik profesí a lidských vlastností jako právě u včelaření. Včelař musí umět naslouchat hlasu svých včel a mít úctu i respekt k tomuto společenství. Ví, co včely nejen jemu, ale hlavně přírodě kolem něho poskytují.

V obci byl Spolek včelařů založen roku 1932. O jeho vznik se zasloužili místní obyvatelé jako například Josef Frič, Josef Martynek, Jan Korzenny st. a další. Poslední z jmenovaných učil tomuto oboru své žáky ve škole. Časem z nich vyrostli mnozí dobří včelaři, kteří i pak v dalších letech rozvíjeli spolkovou činnost i včelařskou osvětu. Dosud mezi ně patří např. Pavel Byrtus, Viktor Sikora, Alois Noga a František Filipek. Někteří včelaři byli pro svůj um dokonce pověřeni péči o včely státní, mezi nimi i zmiňovaný Josef Frič a v současnosti nejstarší obyvatel Dolní Lomné, známý řezbář a proslulý včelař Ludvík Jurzykowski. Včelstva v počtu 150-250 náležela zdejšímu Lesnímu závodu a nacházela se v osadě Kamenitý a v pralese Mionši, kde se prováděl chov matek.

Šlechtitelský chov, na němž se obec dlouhodobě podílela položil základy pro novodobé včelaření, jak je známe v nynější podobě. V tehdy Moravských univerzálech na rámkové míře SI 39 x 24, jež vystřídala historické míry 15 x 15 cm, začal jako první včelařit Viktor Sikora a následovali další. Vývoj jde kupředu a včelaření se stává vysoce prestižní záležitostí, neboť člověk si uvědomuje, jak jsou včelí produkty přínosné pro zdraví a včely pro přírodu, která dnes a denně dostává dávku v podobě škodlivých herbicidů a pesticidů. V naší lokalitě kolem říčky Lomná jsme poněkud chráněni před velkými plochami monokultur, a proto se nám daří udržovat naše včelstva bez nákaz a následných velkých úhynů. Naše organizace patří v okrese Frýdek-Místek k těm několika, která se mohou pochlubit zdravými a vitálními včelstvy. Kromě přírodních podmínek zajisté přispívá k této skutečnosti i 40 členů sdružení s 439 včelstvy – pod vedením předsedy Františka Filipka a místopředsedy Miroslava Poništa, který je i předsedou Okresní organizace Frýdek-Místek a členem Republikového výboru Českého svazu včelařů.

V minulosti dbali naši zkušení včelaři na to, aby měli své následovníky. Vedli mládež ke vztahu k přírodě a k pochopeni významu včel v ní. Proto se i my zaměříme na práci s mladými včelaři tak, abychom jim mohli náš spolek postupně předávat. Věříme, že i v příštích letech budou včelaři z Dolní Lomné zaujímat významné místo mezi organizacemi v obci, ne-li v celém regionu.

Miroslav Poništ, místopředseda ZO ČSV Dolní Lomná