Hydrogeologické posudky

Pro řešení zásobování pitnou vodou: Novina, Jestřábí a Křínov