Projektová dokumentace na stavbu „Sociálního zařízení u Lomňanského muzea“

Stavba soc. zařízení na pozemku 306/2 pro konání kulturních akcí