Klub důchodců

Klub důchodců při OÚ v Dolní Lomné byl založen na ustavující schůzi dne 23. května 2008 a zvolený devítičlenný výbor začal pod vedením předsedy Pavla Machnika brzy realizovat své představy o tom, jak seniorům ve vesnici poskytnout příležitost k setkávání, ke společné práci i k zábavě. Jak bohatě své před stavy naplnili, o tom svědčí skutečnost, že z původních 25 členů v roce 2008 vzrostl jejich počet na neuvěřitelných 1o1! Předsedou nadále zůstává Pavel Machnik, místopředsedou František Filipek a po celou dobu trvání klubu pracují ve výboru rovněž Kristina Flipková a Věra Soblahovská jako pokladník.

Senioři se stali nedílnou součástí bohatého kulturního a společenského dění v obci. Samozřejmostí je jejich účast při pořádání vánočních a velikonočních výstav v Lomňanském muzeu. Mají podíl na úspěšnosti proslulých Vozatajských závodů i podzimního Jarmarku, které každoročně pořádá obec pro širokou veřejnost; pomáhají při jejich organizaci a následném úklidu, při připravě občerstvení pro návštěvníky a při prodeji ve stáncích, v nichž nabízejí i vlastni výrobky. K těm nejúspěšnějším patří domácí miodula od F. Filipka a babiččiny koláče, napečené zkušenými cukrářkami z řad členek. Pro své vlastní akce využívají budovu muzea v centru obce, restauraci Mánes nebo hotel Pod akáty. K oblíbeným patří tradiční příprava vaječiny (v průměru ze 160 vajec) na jaře, vaření guláše (z 8 kg kližky) pod vedením vynikající kuchařky Anny Sikorové v létě, proslulé jsou zabijačkové hody za účasti kolem 7o seniorů a mikulášská zábava pro seniory v prosinci. Kromě dobrého jídla nabízejí tyto akce příležitost k setkání se svými vrstevníky, s nimiž prožívali během let dobré i špatné časy, ke vzpomínkám i k výměně informací o vlastních rodinách – ale také přispívají k pocitu sounáležitosti k obci a jejím obyvatelům. Ten se promítá i do pravidelných návštěv jubilantů, na nichž jsou předávány drobné dárky a blahopřáni.

Nebývalému zájmu se rovněž těší každoročně pořádané zájezdy do známých míst na Moravě, ale i za blízké hranice se Slovenskem a Polskem. Tematicky jsou voleny tak, aby jejich náplň nenudila, nýbrž poskytla nové vědomosti a umožnila pěkné zážitky v pohodě a beze spěchu. Účastníci tak mohou vzpomínat například na návštěvu Rožnova pod Radhoštěm, na ZOO Lešná, na oboru zubrů a okrasné zahrady v Polsku, nebo na pivovar Radegast, Velké Losiny či automobilku Hyundai, abychom jmenovali namátkou několik destinaci z 16 prozatím uspořádaných zájezdů.

Věřme, že Klub důchodců zůstane i v budoucnu oblíbenou organizací věkově starších občanů a že bude i nadále prospěšnou pro obec.

Věra Soblahovská, pokladník Klubu důchodců