Kanalizační přípojky na kanalizační řád v centru obce

Mimořádná dotace hejtmana 500.000,- Kč

18 ks kanalizačních přípojek, proběhl výběr zhotovitele