Studie „Půdní vestavby v ČZŠ“

Návrh bezbariérového řešení v celé škole včetně výtahu, zřízení 2 učeben včetně bezb. WC a dovybavení učeben, řešení kotelny apod.