Aktivity občanů

Dobrovolná práce občanů je velmi vysoká, která se projevila svou činností nejen ve spolcích ale i při pořádání různých akcí na území obce. Tato práce je velmi podnětná pro další a další pořádání různých kulturních a sportovních akcí.  Kolikrát při různých akcích počasí nepřálo, ale všichni se účastnili, neboť se aktivně podíleli na organizaci a největší satisfakci pak byla velká účast a spokojenost návštěvníků a hostů.

Obě  základní i mateřské školy (polská i česká)  úzce spolupracuje s obcí a to zejména při Vítání občánků,  vystupují se svým programem na všech kulturních akcích, Besedě s důchodci, zajišťují vánoční  zpívání koled, velikonoční program, zajišťují prodej svých výrobků na jarmarcích, navštěvují Dům s pečovatelskou službou, podílí se na přípravě Mikuláše a Dne děti. Mládež se aktivně zapojuje do různých spolků a organizací, rovněž pomáhá s přípravou kulturních a sportovních akcí, zajišťuje pořadatelskou službu apod.  Podílí se také na výsadbě ozelenění před Lomňanským muzeem apod.

Péče o staré občany je realizována prostřednictvím pečovatelské služby v Chráněných bytech (s 11 bytovými jednotkami) vybudovaných v roce 2007. I ostatní senioři si mohou kupovat nebo nechat dovážet obědy, pokud o tuto službu mají zájem. Mohou využívat nabídky mobilního Czech-Point-u přímo doma, je-li využití odůvodněné. Sociálně slabým obec poskytuje odbornou pomoc při vyřizování sociálních dávek, případně je zaměstnává při veřejných pracích, které souvisejí s udržováním pořádku a čistoty v obci. Určitou dobu byla pomoc s hledáním vhodného zaměstnání realizována prostřednictvím společnosti KAPA.

Zapojení občanů do veřejného života a do Programu obnovy vesnice se osvědčilo pro udržování dobrých sousedských vztahů.

Při obecním úřadě aktivně působí Komise životního prostředí, Komise pro lidové tradice a donedávna působila Komise   stavební. Dále  velmi dobře pracuje Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor místního hospodářství, Výbor školství, kultury, sociálních věcí a sportu, Výbor pro národnostní menšiny. Obec vyhlašuje ankety, osobně jedná s občany, také na různých besedách a  akcích, kde jsou prezentovány názory a požadavky občanů. Pořádají se besedy se školami, kde představitele obce odpovídají na různé dotazy apod.