Aktivity občanů

Dobrovolná práce občanů je velmi vysoká, která se projevila svou činností nejen ve spolcích ale i při pořádání různých akcí na území obce. Tato práce je velmi podnětná pro další a další pořádání různých kulturních a sportovních akcí.  Kolikrát při různých akcích počasí nepřálo, ale všichni se účastnili, neboť se aktivně podíleli na organizaci a největší satisfakci pak byla velká účast a spokojenost návštěvníků a hostů.

Obě  základní i mateřské školy (polská i česká)  úzce spolupracuje s obcí a to zejména při Vítání občánků,  vystupují se svým programem na všech kulturních akcích, Besedě s důchodci, zajišťují vánoční  zpívání koled, velikonoční program, zajišťují prodej svých výrobků na jarmarcích, navštěvují Dům s pečovatelskou službou, podílí se na přípravě Mikuláše a Dne děti. Mládež se aktivně zapojuje do různých spolků a organizací, rovněž pomáhá s přípravou kulturních a sportovních akcí, zajišťuje pořadatelskou službu apod.  Podílí se také na výsadbě ozelenění před Lomňanským muzeem apod.

Péče o staré občany je zajišťována prostřednictvím pečovatelské služby v Chráněných bytech  vybudovaných    v roce 2007 s 11 bytovými jednotkami. Dále jsou  zajišťovány obědy pro naše další seniory, kteří nejsou umístěni v Chráněných bytech a  mají o tuto službu zájem. Další službou je zajištění  služby Czech-Pointu mobilního, kdo z potřebných požádá o tuto službu, obec zajistí tuto službu přímo doma. Další pomoc sociálně slabým obec pomáhala najít zaměstnání prostřednictvím společnosti KAPA , která  přijížděla na obecní úřad a pomáhala najít vhodné  zaměstnání.  Dále obec pomáhá buď odbornou pomocí s možností zajištění sociálních dávek,  případně poskytne zaměstnání při udržování čistoty a pořádku v obci.  Na udržování dobrých sousedských vztahů se osvědčilo zapojení občanů do veřejného života obce  a zapojení do programu obnovy vesnice.

Při obecním úřadě aktivně působí Komise životního prostředí, Komise pro lidové tradice a donedávna působila Komise   stavební. Dále  velmi dobře pracuje Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor místního hospodářství, Výbor školství, kultury, sociálních věcí a sportu, Výbor pro národnostní menšiny. Obec vyhlašuje ankety, osobně jedná s občany, také na různých besedách a  akcích, kde jsou prezentovány názory a požadavky občanů. Pořádají se besedy se školami, kde představitele obce odpovídají na různé dotazy apod.