Zažádáno o dotaci na nákup traktoru včetně přídavných zařízení, zřízení galérie a dovybavení půdních prostor Lomňanského muzea včetně WC, 4 cyklostojany, 2 přístřešky, 2 ks mapy, propagace obce

Společný projekt v rámci přeshraniční spolupráce s Obcí Skalité 10/2016