Myslivecký klub

Od 1. dubna 2008 provozuje Honební společenství Dolní Lomná honitbu prostřednictvím členů Klubu myslivců. Ten vznikl po ukončení činnosti předchozího Mysliveckého sdružení Polana. Klub myslivců působí na honitbě o rozloze 953,4 ha pronajaté na dobu neurčitou a v současné době má 10 členů.

Náplní mysliveckého roku je zajistit pro zvěř dostatek krmiva, ať už v podobě sena, ovsa, kukuřice nebo řepy. Finanční prostředky na nákup krmiva získáváme při prodeji zvěřinových pochutin na místních akcích (Vozatajské závody, Jarmark…) a z výtěžku z již tradičního mysliveckého plesu, který každoročně pořádáme. Myslivost pro nás není jen o střelbě, jak si mnozí myslí; je to každodenní práce v podobě krmení a péče o zvěř. Ve volných chvílích opravujeme a budujeme nové krmelce, soliska, oborohy, posedy i sedačky, které k výkonu myslivosti potřebujeme. Patří k ni bezesporu i kynologie – naši psi již zachránili při dohledávkách spoustu zvěřiny i trofejí, které bychom bez jejich pomoci nenašli. Samozřejmě musíme plnit roční plán lovu, který nám schvaluje odbor životního prostředí v Jablunkově. Máme povolen odlov srnčí, jelení, černé i škodné zvěře. Nejen samotný lov, nýbrž i veškerá naše další činnost se pro nás stala vítanou náplní volného času, koníčkem, v němž se spojuje příjemné s užitečným.

Jan Sikora, předseda Klubu myslivců v Dolní Lomné