Projektová dokumentace – bytové jednotky v II. a III. NP Hotelu pod Akáty

Pro případ potřeby je připraven alternativní způsob řešení provozování hotelu pod Akáty včetně snížení energetické náročnosti:

  • výměna střechy, rekonstrukce kotelny apod.
  • Architektonické řešení je zpracováno ve třech variantách
  • zachování sálu, restaurace a kuchyně včetně zázemí