Výbory a komise

Výbor kontrolní

Předseda
Stefek Miroslav

Členové
Lasota Martin
Bojko Miroslav

Výbor finanční

Předseda
Kawulok Alois

Členové
ing. Kawulok Jan
Kawulok Josef

Výbor místního hospodářství

Předseda
JuDr. Zubek Josef

Členové
Hóta Petr
Mgr. Gruszka Jan
Kawulok Alois
Stefek Miroslav
ing. Jachnicki Marek
Zielinová Halina

Výbor školství, kultury, sociálních věcí a sportu

Předseda
Jachnicki Marek

Členové
Mgr. Kufová Jana
Bocková Ludmila
Pilich Marta
Mgr. Sikora Lucyna
Jachnická Darina
Zielinová Halina

Výbor pro národnostní menšiny

Předseda
Kluz Ivan

Členové
Bc. Pytlík Bogdan
Bc. Kolasa Adam
ing. Jopek Tomáš
Zielinová Halina
Pilich Marta

Komise životního prostředí

Předseda
Boháč Pavel

Členové
Gorzolka Radim
Hóta Petr
Szkandera Jiří

Komise pro lidové tradice

Předseda
Štefek Miroslav

Členové
Procner Bronislav
Mgr. Gomolová Dagmar
Mgr. Gasiorowski Krzystof
Marszalková Taťána
Kawulok Alois
Sikorová Barbora
Kluz Ivan
MUDr. Karzel Tadeáš