Projektová dokumentace stavby „Zázemí pro víceúčelové hřiště“

Projednáno s dotčenými orgány, majiteli pozemků apod.

Stavba obsahuje i návrh stavby garáže