Společenský život

Kontinuita společenského života je udržována  místními tradicemi, svátky a  zvyky a také došlo k vytváření tradic nových.  V roce 2007 byla vybudována replika 1.  Lomňanské školy z roku 1852. Původní byla roku 1974 převezena do depozitáře  Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.  Replika školy  s dobovou replikou  třídy a dobové pece byla pojmenována  Lomňanským muzeem.  I. ročník Euroregionálního jarmarku, nastartoval provoz muzea. Před muzeem vzniklo arboretum, kde své místo našly původní rostliny, dřeviny a byliny  včetně geokoutku a babiččiny  zahrádky.

V prostorách Lomňanského muzea se pořádá Euroregionální jarmark , Vozatajské závody, Mikuláš s rozsvícením vánočního stromku včetně vánočního jarmarku, vánoční výstava,  velikonoční výstava, vynášení Morany, stavění a kácení máje, výstavy místních lidových umělců apod.   Všech těchto akcí se  aktivně účastní obě základní a obě mateřské školy, Sbor dobrovolných hasičů, Klub důchodců, Český svaz včelařů MO Dolní Lomná, PZKO, TJ Dolní Lomná  a  občané a příznivci Dolní Lomné. Po nastartování muzea dochází  v objektu i k pořádání svatebních obřadů.

Naproti muzea přes řeku Lomnou se nachází areal Matice Slezské. V areálu se mimo jiných pořádají dvě velké akce: Festival na Pomezí a Slezské dny.