Podpora ze strany obce občanům v souvislosti s kotlíkovou dotaci

Obec přispěla částkou 10.000 na jeden zdroj tepla a zajišťovala administraci projeků (žádost o dotaci včetně vyúčtování)

Výměna kotle na pevná paliva za nový zdroj na uhlí, biomasu, kombinovaný (uhlí/biomasa) emisní třídy 5, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo