Zařazení částky 10.160.721 Kč do státního rozpočtu SFDI

Projekty:

Dolní Lomná – lokality Zátoka a Jestřábí, bezbariérová trasa pro pěší“ – 9,3 mil.

Dolní Lomná – lokalit Závodí – II. etapa, bezbariérová trasa pro pěší“ – 2,6 mil.

Dokončeno řízení ve věci stavebních povolení na obě stavby.