Projekty 2017


Zpět

Projekt

Nositel

Zdroj financování

“Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR ,Moravskoslezský kraj

„Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší – II. etapa“

Obec Dolní LomnáStátní fond dopravní infrastruktury

„Pořízení dopravního automobilu pro SDH“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo vnitra ,Moravskoslezský kraj

„Dolní Lomná – Istebna“

Obec Dolní LomnáEuroregion Těšínské Slezsko

„Rekonstrukce parkoviště Mánes“

Obec Dolní LomnáMoravskoslezský kraj

„Kanalizační přípojky“

Obec Dolní LomnáMoravskoslezský kraj

„Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně přemístění pošty do přízemí obecního úřadu“

Obec Dolní LomnáMoravskoslezský kraj

Pořízení nového územního plánu obce

Obec Dolní LomnáMinisterstvo pro místní rozvoj ČR

„Bio odpad – pořízení kompostérů“ – II. etapa

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR

Předložení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Přístavba, nástavba a stavební úpravy základní školy“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo školství ČR

Předložení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Propojení vodovodních řádů Křínov – Jestřábí“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR

Předložení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Vrtaná studna Novina“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR

Předložení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Vrtaná studna Křínov“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR

Předložení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší – lokalita Mlýny – II. etapa“

Obec Dolní LomnáMístní akční skupina Jablunkovsko

Předložení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Cyklostezka údolím Lomné – III. etapa“

Obec Dolní LomnáIntegrovaný regionální operační program Státní fond dopravní infrastruktury

Podání žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací“

Obec Dolní LomnáMoravskoslezský kraj

Podání žádosti o poskytnutí dotace na pořádání XI. ročníku Jarmarku

Obec Dolní LomnáMoravskoslezský kraj

Podání žádosti o poskytnutí dotace na pořádání VIII. ročníku Vozatajských závodů

Obec Dolní LomnáMoravskoslezský kraj

Příprava podkladů pro podání žádosti o poskytnutí žádosti o dotaci na stavbu „Kanalizace obce včetně čistírny odpadních vod – Mlýny“

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR

Příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci na stavbu „Zázemí pro víceúčelové hřiště včetně výstavby garáže pro potřeby OÚ“

Obec Dolní LomnáEU v rámci přeshraniční spolupráce

Podpora ze strany obce občanům v souvislosti s kotlíkovou dotaci

Obec Dolní LomnáMinisterstvo životního prostředí ČR ,Moravskoslezský kraj

Provozování Hotelu pod Akáty

Obec Dolní Lomná