Provozování Hotelu pod Akáty

Vzhledem ke skutečnosti, že nájemce ukončil nájemní smlouvu na pronájem hotelu k 28.2.2017 a i přes vyhlášení výběrového řízení se nepřihlásil žádný nový uchazeč, obec byla nucena provozovat hotel od 1.3.2017. Těší nás, že náklady a výnosy v období 03.-10/2017 představují čistý zisk ve výši 339.709,02 Kč, tj. 42.463,63 Kč měsíčně.