Předložení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Přístavba, nástavba a stavební úpravy základní školy“

V prosinci letošního roku obec podala žádost na Ministerstvo školství ČR o dotaci na půdní vestavbu základní školy. Předmětem projektu je zřízení 2 kmenových tříd, bezbariérového WC, pořízení bezbariérové plošiny, výměna plynových kotlů a realizace nového krovu včetně střešní krytiny.