Příprava podkladů pro podání žádosti o poskytnutí žádosti o dotaci na stavbu „Kanalizace obce včetně čistírny odpadních vod – Mlýny“

V současné době obec připravuje žádost o dotaci na stavbu kanalizačního řádu včetně výstavby čistírny odpadních vod v osadě Mlýny. Čistírna odpadních vod je koncipována na 300 ekvivalentních osob, kde se počítá i s napojením části obce Bocanovice.