„Kanalizační přípojky“

Částkou 500 tis. Kč podpořil Moravskoslezský kraj výstavbu 15 kanalizačních přípojek v rámci stavby „Kanalizace obce – stoka 3“