Podpora ze strany obce občanům v souvislosti s kotlíkovou dotaci

Obec přispívala částkou 10.000 Kč na jeden zdroj tepla a zajišťovala administraci projektů (žádost o dotaci včetně vyúčtování).