Podání žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Rekonstrukce místních komunikací“

Žádost o dotaci předložena v rámci Programu rozvoje venkova Moravskoslezského kraje.