„Dolní Lomná – bezbariérová trasa pro pěší – II. etapa“

Obec obdržela dotaci ve výši 3,8 mil. Kč na realizaci chodníku od centra obce po Polesí v Dolní Lomné. Investiční akce zahrnuje také dešťovou kanalizaci, veřejné osvětlení a přístřešek autobusové čekárny na Zátoce.

V současné době proběhlo výběrové řízení. Realizace stavby 4/2018.