“Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV“

Jedná se o největší projekt v rámci ČR. Projekt řeší odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí situovaných v rozptýlené zástavbě obce formou domovních čistíren odpadních vod.

Dotace řeší dodávku a montáž 124 ks domovních čistíren odpadních vod včetně nákladů na provozování čistíren odpadních vod po dobu 10 let.

Celková výše dotace z MŽP ČR činí 16,9 mil. Kč.

Moravskoslezský kraj přislíbil spolufinancování ve výši 3,8 mil. Kč.

V současné době probíhají přípravné práce stavby, samotná realizace proběhne v roce 2018.

Počet bytových jednotek, které budou připojeny

k nově realizované DČOV: 158 ks

Celková kapacita nově realizovaných DČOV: 621 ks