Předložení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Cyklostezka údolím Lomné – III. etapa“

Do Integrovaného regionálního operačního programu obec předložila žádost o poskytnutí dotace na stavbu III. etapy cyklostezky. Vzhledem k velkému zájmu ze strany žadatelů, obec předloží v 1/2018 další žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Jedná se o úsek cyklostezky až po katastr obce Horní Lomná, která rovněž předkládá žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky v Horní Lomné.