„Rekonstrukce parkoviště Mánes“

Moravskoslezský kraj podpořil tento projekt částkou 300 tis. Kč v rámci Programu rozvoje venkova.