Příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci na stavbu „Zázemí pro víceúčelové hřiště včetně výstavby garáže pro potřeby OÚ“

Společný projekt v rámci přeshraniční spolupráce s Obcí Skalité. Vzhledem ke skutečnosti, že tato žádost o dotaci nebyla podpořena, v 1/2018 bude žádost se slovenskou stranou podána opětovně.