Předložení žádosti o poskytnutí dotace na stavbu „Propojení vodovodních řádů Křínov – Jestřábí“

V rámci zkvalitnění dodávky pitné vody bylo realizováno propojení obou vodovodních řádů formou protlaku (realizováno u české základní školy přes řeku Lomnou směrem k rodinnému domu čp. 53).