Zpráva velitele Jednotky SDH Dolní Lomná 2017

Dovolte mi, abych jako velitel jednotky zhodnotil rok 2017 na poli represe.

V zimních měsících jsme se společně věnovali školení a odborné přípravě členů výjezdové jednotky, což činí každoročně 40 hodin pro každého člena. Máme na každého člena splněno průměrně 75 hodin, dále bylo provedeno několik praktických nácviků.

Celkem jsou proškoleni: 4 velitelé, 4 strojníci, 11 pilařů, 2 technici ochrany obyvatelstva, 9 nositelů dýchací techniky, 4 zdravotníci, 1 x obsluha kompresoru pro plnění tlakových láhví, 1 revizní technik elektro, 2 jeřábníci a vazači, 2 potápěči, 2 vůdci malých plavidel, 2 strojníci stavebních strojů, 6 lezců.

Dne 7. 1. jsme se zúčastnili výroční valné hromady u našich přátel v Klokočově na Slovensku.

Dne 17. 1. jsme na žádost obce provedli ořez stromů s vozidlem CAS 24 Lia v místech Mostořonky.

Dne 21. 1. jsme vyjeli s vozidlem CAS 24 Liaz k požáru sazí v rodinném domku na Novině.

Dne 26. 1. byla provedena kontrola akceschopnosti jednotky ze strany HZS ČR panem mjr. Sikorou – velitelem stanice Třinec. Byly předloženy všechny dokumenty (lékařské prohlídky, osvědčení členů, vedení školení členů, revize agregátů a stav techniky v garáži). Kontrola proběhla bez závad. Jeto vlastně vysvědčení velitele jednotky, které dokládá, že společnými silami dokážeme být profesionály.

V měsících únoru a březnu provádíme společně se starostou SDH výuku dětí v programu Hasík v českých a polských školách v Dolní Lomné a Jablunkově. Děti informujeme, jak se mají zachovat v nejrůznějších situacích v životě v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Rovněž se účastníme i jiných akcí pro děti, například v Bukovci na Dni dětí. Pro družinu v Dolní Lomné jsme předvedli ukázku naší techniky.

Dne 8. 2. vyjela jednotka s vozidlem CAS 24 Liaz k požáru dřevěné chatky v Křínově.

Dne 1. 3. nás navštívila Armáda ČR, 13. Dělostřelecký pluk Příbram. Četa vzdala hold padlým příslušníkům u zvonice a poté následovala prohlídka hasičské zbrojnice.

Dne 4. 3. jsme navštívili naše přátele v Polsku v Rajczy, kteří pořádali výroční valnou hromadu.

Den 16. 3. byl pro nás všechny velkým svátkem, protože jsme společnými silami ministerstva, kraje a obce získali dopravní automobil Ford Tranzit. Vozidlo bylo vysvěceno farářem z Horní Lomné a pokřtěno naším nejstarším členem Františkem Filipkem. Do vozidla jsme poté vyrobili kontejner pro uložení technických prostředků. Vozidlo je využíváno hospodárně jak pro výjezdy, tak pro organizační činnost jednotky.

Dne 28. 3. jsme na žádost pana soltyse Zbyška Kopcze vyjeli do Polska do Rajczy, kde jsme předvedli výukový program Hasík ve zdejší základní škole.

Dne 3. 4. si naši mladí členové vyzkoušeli jaké to je, když je potřeba vyměnit olej ve všech agregátech a provést provozní zkoušky. Naším cílem je vychovávat mladé hasiče svědomitou prací.

Dne 24. 4. vyjela jednotka v Dolní Lomné s vozidly CAS 24 Liaz a DA Ford k taktickému cvičení v Domě s pečovatelskou službou. Jednotka provedla záchranu dvou osob a hašení jedním proudem v dýchací technice, následovalo školení nouzového spuštění výtahu a vypnutí elektrické energie v budově. Vyhodnocení cvičení bylo předáno na zastupitelstvu obce. Byly zjištěny závady na únikovém schodišti. Obci bylo dále doporučeno, aby byl v kotelně zřízen nouzový napájecí systém.

Dne 30. 4. vyjela jednotka do Horní Lomné s oběma vozidly k pátrání po pohřešované osobě. Na místě byla policie, horská služba a vrtulník s termovizní, osoba byla po několika hodinách nalezena mrtvá.

Den 23. 5. byl pro několik z nás smutným dnem v naší historii, protože vozidlo Avia bylo odvezeno k likvidaci. Dodnes vidím smutné oči Marka Szkandery dívající se do dáli, jak odjíždí naše Avie. Naši členové s ní prožili mnohé okamžiky jak při výjezdech, tak i na soutěžích.

Dne 2. 6. jsme vyjeli společně shlédnout novinky v oblasti požární ochrany na veletrhu požární techniky na Brněnském výstavišti.

Ve dnech 26. 6. a 29. 6. jsme provedli taktická cvičení na Polské škole v Jablunkově a uspořádali branný závod žáků základní školy v Dolní Lomné.

Dne 3. 7. jsme byli našimi přáteli ze Slovenska pozváni na slavnostní předání repasované nové tatry T 148. Je vidět, že i na Slovensku se najdou peníze a stát pomůže dobrovolným hasičům.

Dne 12. 7. jsme vyjeli na pozvání našich přátel z Polska na jejich okrskovou soutěž. Trénovali jsme provedení jejich způsobu, který se už u nás neprovádí několik let, ale přesto se mladí členové zapojili a dosáhli jsme nejlepšího času, následně jsme jim ukázali náš způsob.

Dne 29. 7. vyjela naše jednotka s oběma vozidly k požáru osobního auta na Severku.

Dne 3. 8. jsme vyjeli a společnými silami vyčistili jímání vodojemu v Křínově pod Severkou.

Dne 27. 9. proběhl branný závod základních škol na trojmezí na Hrčavě, kde jsme měli zřízená dvě stanoviště pro žáky.

Dne 20. 10. proběhl praktický výcvik pilařů. Každý pilař musí mít odřezáno a proškoleno celkem osm hodin ročně.

Dne 29. 10. se naší obcí prohnala větrná smršť, a tak místo plánovaného školení jednotky jsme vyjeli postupně k 6-ti událostem spadlých stromů a uvolněné střešní krytiny. Došlo i na výpadek el. proudu, který jsme částečně řešili elektrocentrálou, abychom mohli topit a svítit v hasičské zbrojnici. Obec byla celkem dva dny bez el. proudu.

Dne 4. 11. nás navštívily postižené děti z Třince, které byly ubytované v penzionu Rzehaczek. Práce s těmito dětmi je trochu jiná, ale přesto byla vidět v očích dětí veliká radost, že jsou mezi hasiči.

Ve dnech 1. a 2. prosince a 8. a 9. prosince proběhl výcvik a školení nových pilařů naší jednotky. Školení proběhlo pod záštitou Záchranného Útvaru Hlučín, a to zcela zdarma. Poděkování patří instruktorům a obecnímu úřadu, který se postaral o ubytování a stravu.

Na poli výjezdů naše jednotka vyjela k celkem 51 událostem, s toho 5x požární asistence u akcí, 7x požár, 6x taktické cvičení, 2x likvidace hmyzu, 30x technická pomoc, 1x prověřovací cvičení. Na těchto výjezdech jsme strávili celkem 230 h. V průměru se 4 členy to je přibližně 1950 hodin. Oproti loňskému roku, kdy jsme vyjeli celkem k 46 událostem, je to mírný nárůst.

Z rozpočtu obce, který v letošním roce činil 110 000 Kč na jednotku a 10 000 Kč pro mladé hasiče, byly tyto peníze použity na zakoupení hadic, sportovních dresů a zdravotního materiálu, na stavbu kontejneru, dále na PHM a na topení v budově. Letos jsme nepožadovali navýšení rozpočtu, jak tomu je v jiných letech, a to na doplatek za topení v budově,za hovorné ze služebního mobilu, na nákup drobného materiálu, náhradních dílů na opravu vozidel, STK, nákup pohárů na domácí soutěž, refundaci mezd a školení.

Z peněz SDH, tedy z peněz, které se vydělají prodejem ve stáncích na akcích v obci, byly zakoupeny: hadice na požární sport, vycházková uniforma, stolní počítač do kanceláře, automatická pračka, drobný materiál na vaření a vybavení kuchyně, dohromady 38 000 Kč.

Letos se nám podařila elektroinstalace nouzového zapojení hasičské zbrojnice v době výpadku el. proudu ze sítě. Jednotka je dnes vybavena pojízdnou elektrocentrálou o výkonu 30 kV, která byla bezúplatně převedena ze záchranného útvaru Hlučín na naši obec. Dále došlo k převodu 10 ks přileb Drager pro členy výjezdové jednotky.

Na poli sportu to bylo letos velmi slabé, není to ale důvodem, že by to nešlo, ale i tím, že stávající družstvo je mladé a začíná teprve
sbírat zkušenosti. Několik úspěchů bylo zaznamenáno v kategorii mužů: 1. místo v Horní Lomné čas 17:22, 2. místo Písek čas 26:87, 2. místo Písečná čas 23:51, 3. místo v Bukovci čas 19:78, a 3. místo noční soutěž Milíkov, čas 17:82. Nejlepší čas byl zaznamenán na Slovensku v Čierném s časem 15:64, 2. místo okrskový pohár, v kategorii žen 1. místo Bukovec, 1. místo Klokočov, 2. místo Písek.

Je to opravdu stručné shrnutí celého roku. Rád bych tedy poděkoval celému výboru v čele s Jendou Gorzolkou, Ivo Šmídovi, sportovnímu
družstvu, mladým hasičům, členům jednotky a všem členům, kteří se podíleli na dění ve sboru, v neposlední řadě obecnímu úřadu v čele s paní starostkou Renatou Pavlinovou.

Na závěr bych rád řekl, že jen my víme nejlíp, co obnáší dobrovolná hasičina. Je to sebeobjevování pro blaho jiných na úkor svého času a osobního volna. Protože jedině my jdeme tam, odkud jiní utíkají, a vězte, že když hasiči v noci spokojeně spí, tak se všichni mají dobře.

velitel SDH D. L. Tomica Martin