Sloup Usmíření duše

Sloup s boží mukou a obrázkem Panny Marie se nachází u cesty ve směru do Dolní Lomné v prostoru naproti autokempingu poblíž viaduktu. Ze dvou stran ho lemují dnes již vzrostlé lípy a společně vytvářejí harmonické zátiší.

Dle vyprávění pamětníků byl postaven jako akt usmíření s bloudící duší italského dělníka, zabitého při stavbě viaduktu a zazděného do pilíře mostu. V okolí pak údajně strašilo a lidé usuzovali, že příčinou je duch onoho dělníka, tak nekřesťansky pohřbeného. Když byl postaven Sloup Usmíření, strašení ustalo.

V roce 1914 byl již původní památník ve značně zchátralém stavu a hrozilo nebezpečí jeho pádu, takže byl nahrazen novým. Z akátového dřeva ho mistrně zhotovil p. Pavel Sikora z Noviny, který se snažil zachovat původní styl. Nový sloup byl dokonce posvěcen páterem z Horní Lomné Edvardem Cokotem, přesný termín není bohužel znám. Sloup je dlouhodobě s velkou pílí udržován paní Annou Kawulokovou z Dolní Lomné a stojí za povšimnutí.

Informace byly dány k dispozici Obecnímu úřadu DL. Jméno autora bohužel neznám.
Upravila M. Křenková, foto Vlastimil Kaniok.