X.Euroregionální jarmark v Dolní Lomné

Projekt „Dolní Lomná – Istebna: turisticky příznivé obce“ spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.

Lidé na vesnici nikdy neměli jednoduchý život, museli vyvinout velké úsilí, aby zabezpečili život svůj i svým rodinám. Určitě neměli takové nároky, jako my dnes a neznali internetový nákup, zdroj obživy řešili mnohdy směnným způsobem, později za peníze. A tak postupem doby vznikaly trhy a jarmarky, kde si mohli kupující zboží předem ochutnat či vyzkoušet a teprve v případě zájmu zaplatit a odnést či odvést domů. A takhle podobně chceme ukázat obchodování i na dnešním jarmarku. Účastníci si tak můžou opatřit ne zcela běžné věci, které upadly v zapomnění, můžou vidět stará vesnická řemesla a výrobky.

Sobota 7.10.2017 se těšila již po desáté jarmarečnímu veselí. Letošní Euroregionální jarmark byl  tematicky zaměřen na téma oděvnictví. V prostorách budovy PZKO se nacházela výstava krojů s názvem „Z historie oděvnictví“ a návštěvníci se zde mohli seznámit s výrobou krpců a krajek. S  přípravou výstavy pomáhala p. Taťána Marszalková, za což děkujeme. Jarmarku se zúčastnili řemeslníci z Polska, Slovenska a České republiky. Oděvnictví bylo i námětem divadelního představení, které se odehrálo pod taktovkou manželů Mruzkových. Tradiční akci zahájily svým programem děti obou základních a mateřských škol, vystoupila cimbálová muzika Mionší, v Lomňanském  muzeu byla instalována výstava portrétů autora Jana Kufy Kičeřoka. Na podiu proběhla ukázka zpracování vlny a stříhání ovcí, nechyběl trh domácích zvířat a také závody formánů, které proběhly v režii p. Stefka. Atraktivitou jarmarku – večerní doprovodný program byla kapela Duo Jamaha a Janek Ledecký s kapelou. Po programu byla diskotéka, kterou uváděl DJ Macoszek. Celý program uváděl p. Karel Skupień.

X. Euroregionální jarmark je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Program Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Spolupořadatelem letošního jarmarku byla Asociace soukromého zemědělství Těšínské Slezsko, kde hlavním partnerem akce byla Gmina Istebna. Do akce se rovněž aktivně zapojil Český svaz chovatelů Jablunkov a Občanské sdružení Koliba.

Euroregionální jarmark je již tradiční regionální akci, každý nový ročník přichází s novou tématikou a obohacením. Letos také v podobě zapojení polského partnera do jeho realizace. Obec, jejíž financování a fungování je dáno českou legislativu, garantuje udržitelnost projektu v budoucnu, v následujících 5 letech. Předpokládá se, že tento projekt bude generovat další projekty příhraniční spolupráce těchto partnerů.

Cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity Dolní Lomné a Istebné, zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití stávajícího přírodního a kulturního bohatství v těchto partnerských obcích a také rozvoj, prezentace a uchování místních tradic a řemesel. Díky vybudování sociálního zázemí v Dolní Lomné, revitalizaci parku v Istebné a organizaci Euroregionálních jarmarků v obou obcích se zvýši turistický ruch v této části česko-polského pohraničí. Vybudování základní nezbytné infrastruktury v Dolní Lomné a zlepšení estetiky centra Istebné zvýší komfort pobytu turistů v obou obcích. Organizace oblíbeného Euroregionálního jarmarku v  Dolní Lomné a v Istebné, na kterém byly prezentovány tradice, řemesla a místní regionální produkty, přispěje k propagaci kulturního i přírodního bohatství a krás obou obcí.

Poděkování si zaslouží sponzoři našeho jarmarku

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO, EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO, MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD, PILA KAWULOK, ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ JABLUNKOV, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KOŠAŘISKA, GMINA ISTEBNA, FARMA PROKEŠ, FIRMA LACH, FIRMA ROBERT SZOTKOWSKI, LESY ČR, s.p. RADEGAST, CHATA SEVERKA, LYŽÁRSKÝ KLUB SEVERKA, P. BULAWA – BUKOVEC, JOSEF KLEINWÄCHTER, FRÝDEK – MÍSTEK, CHATA KAMENITÉ, HORSKÝ HOTEL NOVÁ POLANA, DOLNÍ LOMNÁ, RELAX V ÚDOLÍ DOLNÍ LOMNÉ – P. KULTANOVÁ, URSUS – ZÁŽITKOVÉ CENTRUM, RESTAURACE MÁNES, PENZION BESKYDKA, HOSPŮDKA DOMA, MYSLIVECKÝ KLUB DOLNÍ LOMNÁ, MYSLIVECKÝ SPOLEK NOVINA, SVAZ VČELAŘŮ DOLNÍ LOMNÁ, PENZION RZEHACZEK, ZEMĚDĚLSKÝ DVOREK DOLNÍ LOMNÁ, P. KUBISZOVÁ – KADEŘNICTVÍ, POTRAVINY SIKOROVÁ, AKVAHLEP METAL, PETR KRAUSE, WELLNES POD KYČMOLEM, FA MANLOMKA, HORSKÝ HOTEL EXCELSIOR, ČSAD VSETÍN, o.s., BUKOVEC POD KYMPÓM, HRČAVKA o.s., P. HECZKO KARPENTNÁ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CARPATHIA, EMIL GOMOLA, XIDYS JABLUNKOV, BRONISLAV GORYL, CZEPCZOROVÁ JANA – DÁRKOVÁ SÍŇ JABLUNKOV, KVĚTINÁŘSTVÍ KAMÉLIE – JABLUNKOV

Mediálními sponzory byli : Horizont, Hutník, Glos Ludu

Poděkování patří také Euroregionu Těšínské Slezsko za poskytnutou dotaci, v rámci které vznikl nový objekt sociálního zázemí a u té příležitosti děkujeme zhotoviteli fa Arexstav za profesionální přístup.

Pořadatelskou službu zajistila TJ Dolní Lomná, za což jí děkujeme.

Poděkování si zaslouží naše organizace, kluby, spolky, zastupitelstvo obce, pracovníci Obecního úřadu, obě školy, občané, vystavovatelé, prodejci, účinkující, sponzoři, zkrátka všichni, kteří věnovali spoustu času na přípravu této akce a všichni, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na této akci.

Přejeme proto našemu Lomňanskému muzeu, aby bylo živou a aktivní spojitostí bohaté minulosti se současností a také odkazem dědictví našich předků v tomto tvrdém a drsném kraji, ale přesto výjimečném a krásném……