Kultura

26. Festival na pomezí 2018

Letošní ročník festivalu pořádala Matice slezská ve dnech 6.-7.7. již po šestadvacáté, v tomto roce opět pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáše Curyla.

Více

VIII. ročník vozatajských závodu

Dne 14. 7. 2018 Obec Dolní Lomná a Jezdecká stáj Martynkova obora Bahenec pořádali již po osmé Vozatajské závody. Závody byly slavnostně zahájeny ve 12.00 hodin rejem kočárů.

Více

Sloup Usmíření duše

Sloup s boží mukou a obrázkem Panny Marie se nachází u cesty ve směru do Dolní Lomné v prostoru naproti autokempingu poblíž viaduktu. Ze dvou stran ho lemují dnes již vzrostlé lípy a společně vytvářejí harmonické zátiší.

Více

X.Euroregionální jarmark v Dolní Lomné

Lidé na vesnici nikdy neměli jednoduchý život, museli vyvinout velké úsilí, aby zabezpečili život svůj i svým rodinám. Určitě neměli takové nároky, jako my dnes a neznali internetový nákup, zdroj obživy řešili mnohdy směnným způsobem, později za peníze. A tak postupem doby vznikaly trhy a jarmarky, kde si mohli kupující zboží předem ochutnat či vyzkoušet a teprve v případě zájmu zaplatit a odnést či odvést domů. A takhle podobně chceme ukázat obchodování i na dnešním jarmarku. Účastníci si tak můžou opatřit ne zcela běžné věci, které upadly v zapomnění, můžou vidět stará vesnická řemesla a výrobky.

Více