Uncategorized

V Jablunkově vzniká špičková mezinárodní střední škola

(Jablunkov 26. června 2020)

Jablunkovská střední škola se mění! Nový studijní obor IT v průmyslu, nová učebna virtuální reality, pořízení dalšího kvalitního vybavení do dílen, příprava špičkových center virtuální reality, robotiky, automotive, IT nebo zemědělské techniky. To jsou jen některé z významných novinek, na kterých pracuje střední škola v Jablunkově.

Za poslední bezmála dva roky prošla střední škola v Jablunkově významnými změnami. Hlavní změnou bylo stanovení nových priorit a cílů v oborovém zaměření školy a samozřejmě výrazné zkvalitnění výuky. Jablunkovská střední škola se nyní specializuje především na tři hlavní obory – automotive, IT v průmyslu a zemědělskou techniku.

„Naší prioritou je poskytovat kvalitní a atraktivní vzdělávání pro mládež a zvyšovat tak jejich uplatnitelnost při volbě budoucího povolání,“  říká Roman Szotkowski, ředitel jablunkovské střední školy.

Vysoká podpora kvalitního vzdělávání v Jablunkově

Střední škola v Jablunkově se může dále rozvíjet především díky podpoře Moravskoslezského kraje, města Jablunkov a několika dalších partnerů z řad firem, partnerských škol nebo některých okolních obcí. Tato podpora hraje klíčovou roli v nabídce kvalitního vzdělávání pro všechny žáky a studenty, kteří se rozhodnou nastartovat svou profesní kariéru právě v Jablunkově.

„Moravskoslezský kraj jako garant středního vzdělávání se snaží zajistit kvalitní a také dostupné vzdělávání pro všechny žáky.  Střední škola v Jablunkově zapadá do koncepce zajištění dostupnosti vzdělávání a jsem rád, že společně s vedením školy, městem Jablunkov a Sdružením obcí Jablunkovska máme společný cíl, a to udržet a rozvíjet střední školství v Jablunkově, které v minulém období prošlo hlubokou krizí, mimo jiné z důvodu demografického vývoje.
Současně nastolený směr oborů, modernizace a prezentace školy dávají naději na její rozvoj a na neustálé zvyšování kvality ve vazbě na trh práce a zaměstnavatele,“
říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny a dodává: „Kraj dlouhodobě podporuje školu nad rámec zákona, např. přispívá na mzdy učitelů, což je výjimkou u středních škol a týká se pouze škol, které chce kraj udržet z důvodu zajištění dostupnosti vzdělávání.“

Jablunkovskou střední školu podporuje také město Jablunkov. Zástupci města jsou součástí pracovní skupiny, která aktivně pracuje na neustálém rozvoji školy, na prohlubování další spolupráce s okolními obcemi, firmami a dalšími institucemi. Jiří Hamrozi, starosta Jablunkova, k tomu doplňuje: „Střední škola v Jablunkově udělala velký posun, nejen ve vybavení, ale hlavně v komunikaci. Zlepšila se mediální a osobní komunikace vůči studentům, rodičům, ředitelům a pedagogům okolních základních škol, zástupcům firem i vůči zřizovateli. Díky Moravskoslezskému kraji se také podařilo zajistit stipendia, vybavení učeben a dílen.“

Spolupráce s dalšími školami a firmami

Ve spolupráci s celou řadou firem, odborníků a dalších partnerů nabízí škola mladým lidem z celého Moravskoslezského kraje, přilehlých regionů Slovenska a mnoha dalších míst z celé České a Slovenské republiky možnost získat kvalitní vzdělání ve velmi žádaných oborech.

Škola průběžně modernizuje své prostory a zapojuje se do mnoha zajímavých regionálních i mezinárodních projektů. „Kraj dlouhodobě přispívá škole na modernizaci budov a vybavení školy. Škola se zapojila do krajského projektu, díky němuž má jako jedna z šesti krajských škol vybavenou laboratoř virtuální reality ze zdrojů Evropské unie. Od roku 2021 bude škola zapojena do projektu OKAP II, v němž budou z evropských zdrojů modernizovány a vybavovány moderní učebny pro autoopravárenské obory, a také obdrží finanční prostředky na spolupráci se základními školami v regionu, např. na vedení zájmových technických kroužků,“ uzavírá Folwarczny.

Nový obor IT v průmyslu a posílení stávajících oborů

Významnou novinkou je otevření nového oboru IT v průmyslu. Zbrusu nový obor umožní  studentům věnovat se jednomu z celosvětově nejžádanějších oborů. Díky tomuto oboru se tak budou moci stát odborníky v IT se specializací na prostředí průmyslu.

Naučí se programovat v několika oblíbených programovacích jazycích, stanou se odborníky na prostředí sítí a také na přenos, využití nebo například zabezpečení dat. Součástí výuky bude specializace na velmi perspektivní technologie 3D skenování a tisku, automatizace a robotiky. „Škola přijala nové zaměstnance s IT zaměřením a počítá se zapojením odborníků, IT specialistů z praxe ve výuce,“ dodává Szotkowski.

Jablunkovská střední škola zároveň pracuje na průběžném zvyšování kvality a atraktivity výuky u svých dalších oborů, které se zaměřují na oblast automotive, dopravy a logistiky a samozřejmě zemědělské techniky. Z mnoha novinek lze jmenovat například alternativní pohony a elektromobilitu nebo větší provázanost vzdělávání s firmami působícími v segmentu zemědělské techniky.

Stáže, výměnné pobyty a odborné besedy

Nově se připravuje celá řada odborných stáží pro studenty a pedagogy. Je kladen důraz na získání co největší praxe a zkušeností z prostředí malých i velkých českých, slovenských či zahraničních firem. Studenti budou moci v daleko větší míře navštívit zajímavá místa v různých částech Evropy a poznat tak prostředí některých významných evropských firem.

Již nyní jsou připravovány tematické besedy a přednášky s různými odborníky z jednotlivých oborů. Celý cyklus je připravován ve spolupráci s vybranými firmami, portálem NejBusiness.cz a dalšími partnery. Odborníci z významných českých, slovenských nebo zahraničních firem se tak se studenty podělí o své poznatky, profesní zkušenosti a aktuální pohled na svůj obor. Těchto besed se budou moci zúčastnit také žáci a pedagogové partnerských základních škol z celého regionu.

Studium na střední škole v Jablunkově může pomoci žákům základních škol připravit se na budoucí pracovní uplatnění ve velmi zajímavých a poptávaných oborech.

Dotazník k zjišťování potřeb konečných uživatelů sociálních a návazných služeb ORP Jablunkov

Záleží Vám na kvalitě a dostupnosti sociálních a návazných služeb v Dolní Lomné a okolí? Chcete se zapojit do jejich plánování a rozvoje?

Pokud ano, máte nyní jedinečnou možnost vyjádřit svůj názor, své potřeby, prostřednictvím tohoto dotazníku. Jeho vyplněním, což Vám zabere pouze pár minut, nám pomůžete tyto služby co nejvíce přizpůsobit tomu, co potřebujete právě Vy.

Dotazník prosím vyplňte a odešlete nejpozději do 31. 7. 2020.

Děkujeme

Obec Dolní Lomná

Dotazník ve formě online 

Dotazník SPRSS ke stažení

Dotazník k zjišťování potřeb konečných uživatelů sociálních a návazných služeb ORP Jablunkov

Odstávka elektřiny

21.04.2020 (07:30 – 15:30) – plánovaná odstávka

                 el. energie č.  110060702784

                               Dolní Lomná

                 Dolní Lomná – KAMENITÝ

102, 106, 107, 113, 161, 277, 278, 9063/261, 161BL/          

                            274, E250, E251

Opatření obecné povahy

Praha 1. dubna 2020

Počet listů: 2


Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 (dále jen opatření) do 24. dubna 2020 23:59.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá platnosti 24. dubna 2020 23:59.

Odůvodnění

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020. Vláda dne 15. března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření  obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59. Dne 16. března 2020 vláda toto opatření změnila, pokud se jedná o nově určené místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk – Neugersdorf III/3/22-III/3/23).

Vzhledem k přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky vyplývající z nepříznivého vývoje epidemiologické situace vláda rozhodla v souladu s čl. 28 odst. 3 Schengenského hraničního kodexu a § 11 odst. 1 zákona o ochraně hranic o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky o 20 dní, tj. do 24. dubna 2020.

Cílem tohoto opatření je zabránit narušování veřejného pořádku v důsledku nekontrolovaného pohybu osob podléhajících opatřením vydaným v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace.

Poučení

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády