Uncategorized

Oznámení:

Dne 24.10.2020 /sobota/ se ruší v Obci Dolní Lomná

svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

S ohledem na vyhlášená vládní opatření a trvání nouzového stavu a na základě oznámení společnosti FCC ČR je tento svoz zrušen. Náhradní termín není stanoven.

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Dolní Lomná

Karanténa

Obecní úřad Dolní Lomná včetně pošty je ode dne 6.8.2020 uzavřen z důvodu karantény. V nutných případech nás kontaktujte:

        Renata Pavlinová, starostka obce  tel.  602 868 645

        Miroslav Stefek, místostarosta      tel.  776 684 004

        Marie Czudková                            tel.  724 103 404

        Halina Zielinová                            tel.  737 838 989

        Radek Boháč                                 tel.  724 850 988

        Vlasta Bilková, vedoucí pošty       tel. 737 334 198

        email: obec@dolnilomna.eu

Covid

Kladu si otázku, jestli si
nechám naočkovat COVID
vakcínu?
Určitě je tato otázka položena předčasně, ale využuji příležitost vyjádřit se k tématu.
Ve vztahu k infekčním onemocněním je důležité posuzovat situaci lokálně. Vždy, když vidím
situaci v USA či ve velkých městech, vidím fotografie přeplněných nemocnic a márnic, mám
hrůzu z velkého rizika takové epidemie.
Na druhou stranu se snažím vnímat naši místní situaci v okrese či v našem kraji. Počty,
kterými nás zahrnují média, stále považuji za velmi příznivé a co je mnohem důležitější, je
i relativně příznivý průběh onemocnění, kdy jen malá část pacientů vyžaduje ústavní léčbu,
případně drsnější rizikové metody jako je umělá plicní ventilace (dýchací přístroj) nebo
mimotělní oběh podporující plíce (ECMO). Pravidelně se informuji v třineckých
nemocnicích, kolik ošetřují těžce nemocných s covidovou virosou. Jsou to jednotlivci.
Je-li to tak, že nemoc má naštěstí v našich krajích mírnější průběh, pak už se tolik
neobávám a mohu říci, že mi větší starost dělají razantní opatření s dalekosáhlými důsledky,
které vláda z pozice moci a ve jménu obecného dobra plošně zavádí. Dále mi starost dělá to,
jak se lidé chovají k těm, kteří onemocní nebo jsou jen rizikoví. Nevím, odkud pramení pocit
nadřazenosti. Jakoby se nemohlo stát, že onemocní právě oni. Vnímám samozřejmě i ty, kteří
odvážně vstupují do rizika a pečují o postižené.
Kladu si otázku, zda-li se nechám naočkovat covidovou vakcínou, až bude jednou
k dispozici. Nepatřím do rizikové skupiny a doufám v nekomplikovaný průběh. Je možné, že
mi samotný virus poslouží stejně dobře jako umělá vakcína.
Přeji si, aby moje slova byla chápána jako protinázor v médiích utvrzované atmosféře
strachu. Své postoje neprezentuji jako jediný správný přístup, ale více jako osobní postoj.
Autor je lékařem kardiologické ambulance v Jablunkově.
MUDR. BRONISLAV HOLEK )

Zrušení akcí

Zrušení kulturních akcí obce

Zastupitelstvo obce Dolní Lomná rozhodlo o zrušení akcí v roce 2020 a to  X. ročníku „Vozatajských  závodů“ a XIII. ročníku „Euroregionálního  jarmarku“ z důvodu koronavirových opatření, pro které  není  možné akce v tradiční podobě naplánovat. 

Vláda postupně znovu zavádí přijatá omezení a nebude možné se stýkat ve větších skupinkách, obec s politováním oznamuje, že „Vozatajské závody“ a „Euroregionální jarmark“ se v letošním roce  konat nebudou. Tyto velké akce jsou náročná na organizaci a přípravu. Je třeba minimálně půl roku předem zajistit atrakce a vybavení nebo účinkující.

Uvidíme, jak se situace během následujícího roku vyvine a budeme se těšit, že se  v příštím roce na  těchto akcích pořádaných obci Dolní Lomná znovu setkáme.

V Jablunkově vzniká špičková mezinárodní střední škola

(Jablunkov 26. června 2020)

Jablunkovská střední škola se mění! Nový studijní obor IT v průmyslu, nová učebna virtuální reality, pořízení dalšího kvalitního vybavení do dílen, příprava špičkových center virtuální reality, robotiky, automotive, IT nebo zemědělské techniky. To jsou jen některé z významných novinek, na kterých pracuje střední škola v Jablunkově.

Za poslední bezmála dva roky prošla střední škola v Jablunkově významnými změnami. Hlavní změnou bylo stanovení nových priorit a cílů v oborovém zaměření školy a samozřejmě výrazné zkvalitnění výuky. Jablunkovská střední škola se nyní specializuje především na tři hlavní obory – automotive, IT v průmyslu a zemědělskou techniku.

„Naší prioritou je poskytovat kvalitní a atraktivní vzdělávání pro mládež a zvyšovat tak jejich uplatnitelnost při volbě budoucího povolání,“  říká Roman Szotkowski, ředitel jablunkovské střední školy.

Vysoká podpora kvalitního vzdělávání v Jablunkově

Střední škola v Jablunkově se může dále rozvíjet především díky podpoře Moravskoslezského kraje, města Jablunkov a několika dalších partnerů z řad firem, partnerských škol nebo některých okolních obcí. Tato podpora hraje klíčovou roli v nabídce kvalitního vzdělávání pro všechny žáky a studenty, kteří se rozhodnou nastartovat svou profesní kariéru právě v Jablunkově.

„Moravskoslezský kraj jako garant středního vzdělávání se snaží zajistit kvalitní a také dostupné vzdělávání pro všechny žáky.  Střední škola v Jablunkově zapadá do koncepce zajištění dostupnosti vzdělávání a jsem rád, že společně s vedením školy, městem Jablunkov a Sdružením obcí Jablunkovska máme společný cíl, a to udržet a rozvíjet střední školství v Jablunkově, které v minulém období prošlo hlubokou krizí, mimo jiné z důvodu demografického vývoje.
Současně nastolený směr oborů, modernizace a prezentace školy dávají naději na její rozvoj a na neustálé zvyšování kvality ve vazbě na trh práce a zaměstnavatele,“
říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny a dodává: „Kraj dlouhodobě podporuje školu nad rámec zákona, např. přispívá na mzdy učitelů, což je výjimkou u středních škol a týká se pouze škol, které chce kraj udržet z důvodu zajištění dostupnosti vzdělávání.“

Jablunkovskou střední školu podporuje také město Jablunkov. Zástupci města jsou součástí pracovní skupiny, která aktivně pracuje na neustálém rozvoji školy, na prohlubování další spolupráce s okolními obcemi, firmami a dalšími institucemi. Jiří Hamrozi, starosta Jablunkova, k tomu doplňuje: „Střední škola v Jablunkově udělala velký posun, nejen ve vybavení, ale hlavně v komunikaci. Zlepšila se mediální a osobní komunikace vůči studentům, rodičům, ředitelům a pedagogům okolních základních škol, zástupcům firem i vůči zřizovateli. Díky Moravskoslezskému kraji se také podařilo zajistit stipendia, vybavení učeben a dílen.“

Spolupráce s dalšími školami a firmami

Ve spolupráci s celou řadou firem, odborníků a dalších partnerů nabízí škola mladým lidem z celého Moravskoslezského kraje, přilehlých regionů Slovenska a mnoha dalších míst z celé České a Slovenské republiky možnost získat kvalitní vzdělání ve velmi žádaných oborech.

Škola průběžně modernizuje své prostory a zapojuje se do mnoha zajímavých regionálních i mezinárodních projektů. „Kraj dlouhodobě přispívá škole na modernizaci budov a vybavení školy. Škola se zapojila do krajského projektu, díky němuž má jako jedna z šesti krajských škol vybavenou laboratoř virtuální reality ze zdrojů Evropské unie. Od roku 2021 bude škola zapojena do projektu OKAP II, v němž budou z evropských zdrojů modernizovány a vybavovány moderní učebny pro autoopravárenské obory, a také obdrží finanční prostředky na spolupráci se základními školami v regionu, např. na vedení zájmových technických kroužků,“ uzavírá Folwarczny.

Nový obor IT v průmyslu a posílení stávajících oborů

Významnou novinkou je otevření nového oboru IT v průmyslu. Zbrusu nový obor umožní  studentům věnovat se jednomu z celosvětově nejžádanějších oborů. Díky tomuto oboru se tak budou moci stát odborníky v IT se specializací na prostředí průmyslu.

Naučí se programovat v několika oblíbených programovacích jazycích, stanou se odborníky na prostředí sítí a také na přenos, využití nebo například zabezpečení dat. Součástí výuky bude specializace na velmi perspektivní technologie 3D skenování a tisku, automatizace a robotiky. „Škola přijala nové zaměstnance s IT zaměřením a počítá se zapojením odborníků, IT specialistů z praxe ve výuce,“ dodává Szotkowski.

Jablunkovská střední škola zároveň pracuje na průběžném zvyšování kvality a atraktivity výuky u svých dalších oborů, které se zaměřují na oblast automotive, dopravy a logistiky a samozřejmě zemědělské techniky. Z mnoha novinek lze jmenovat například alternativní pohony a elektromobilitu nebo větší provázanost vzdělávání s firmami působícími v segmentu zemědělské techniky.

Stáže, výměnné pobyty a odborné besedy

Nově se připravuje celá řada odborných stáží pro studenty a pedagogy. Je kladen důraz na získání co největší praxe a zkušeností z prostředí malých i velkých českých, slovenských či zahraničních firem. Studenti budou moci v daleko větší míře navštívit zajímavá místa v různých částech Evropy a poznat tak prostředí některých významných evropských firem.

Již nyní jsou připravovány tematické besedy a přednášky s různými odborníky z jednotlivých oborů. Celý cyklus je připravován ve spolupráci s vybranými firmami, portálem NejBusiness.cz a dalšími partnery. Odborníci z významných českých, slovenských nebo zahraničních firem se tak se studenty podělí o své poznatky, profesní zkušenosti a aktuální pohled na svůj obor. Těchto besed se budou moci zúčastnit také žáci a pedagogové partnerských základních škol z celého regionu.

Studium na střední škole v Jablunkově může pomoci žákům základních škol připravit se na budoucí pracovní uplatnění ve velmi zajímavých a poptávaných oborech.