Komunita

ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 – 2018

Když se ohlédneme za čtyřletým obdobím činnosti zastupitelstva naší obce, můžeme k jednotlivým 31 bodům programového prohlášení připojit ANO, splněno. Zbývají 2 body: „Oprava zbývajících místních komunikací“ a „Vybudovat zázemí u víceúčelového hřiště“. Opravy komunikací  se plní průběžně (v období 2014-2018 bylo opraveno 13 místních komunikací, rekonstrukci 2 komunikací zajistily Lesy ČR a Moravskoslezský kraj.

Více

Areál Matice slezské v „novém kabátku“

V roce 2016 požádala Matice slezská v Dolní Lomné o dotaci Moravskoslezský kraj na výměnu velmi zchátralého osvětlení areálu, hlediště a pódií Křínov a Lomňanka, výměnu vodovodního potrubí a venkovní rozvod elektřiny.

Více

Zpráva velitele Jednotky SDH Dolní Lomná 2017

Dovolte mi, abych jako velitel jednotky zhodnotil rok 2017 na poli represe. Je to opravdu stručné shrnutí celého roku. Rád bych tedy poděkoval celému výboru v čele s Jendou Gorzolkou, Ivo Šmídovi, sportovnímu družstvu, mladým hasičům, členům jednotky a všem členům, kteří se podíleli na dění ve sboru, v neposlední řadě obecnímu úřadu v čele s paní starostkou Renatou Pavlinovou.

Více

Kam s odpadem?

Praktické rady, jak naložit s odpady, které mohou vznikat v domácnostech, zahradách či chatách

Více