Areál Matice slezské v „novém kabátku“

V roce 2016 požádala Matice slezská v Dolní Lomné o dotaci Moravskoslezský kraj na výměnu velmi zchátralého osvětlení areálu, hlediště a pódií Křínov a Lomňanka, výměnu vodovodního potrubí a venkovní rozvod elektřiny.

Moravskoslezský kraj poskytl na základě projektu dotaci ve výši 3 mil. Kč a areál se nám podařilo úspěšně zrekonstruovat.

V letošním roce se podařilo Matici slezské získat dotaci z Ministerstva kultury ČR na výměnu lavic v hledišti Křínov ve výši 600.000,- a Matici slezské se podařilo cca za 1 měsíc provést tuto rekonstrukci. Firma Zowada, která tuto rekonstrukci prováděla, pomohla i s dalšími opravami – schodiště v hledišti, dřevěné schody v areálu aj., za což jim moc děkujeme. Školní radovánky se sice konaly v omezeném prostředí stavby, ovšem letošní Festival na pomezí se již uskutečnil v krásném prostředí zrekonstruovaného areálu.

V areálu proběhly také dvě brigády členů Matice slezské, kdy členové a příznivci přišli nezištně pomoci s úpravou hlediště. Chtěla bych alespoň touto cestou srdečně poděkovat manželům Janě a Tomášovi Swierczkovým, Danutě a Josefovi Sikorovým, Evě a Edovi Jurzykowským, Emílii a Rudolfovi Střeleckým, Anně Simajchlové, Markovi Przepiorovi, Janu Dittrichovi, Lukáši Walkovi, Lucii Kantorové a Bronislavu Kantorovi.

Jarmila Kantorová, předsedkyně