„Zřízení bezbariérového vstupu a WC včetně přemístění pošty do přízemí obecního úřadu“

Moravskoslezský kraj podpořil investiční akci částkou 300 tis. Kč. Obec realizovala 3x výběrové řízení, v 1. kole se nepřihlásil žádný dodavatel, v 2. kole pouze 1 firma s předraženou nabídkovou cenou a až v 3. kole výběrového řízení se přihlásilo 7 firem.

Realizace stavby proběhla 1/2018.