„Propojení vodovodních řádů Křínov – Jestřábí“

V rámci zkvalitnění dodávky pitné vody bylo realizováno propojení obou vodovodních řádů formou protlaku (realizováno u české základní školy přes řeku Lomnou kolem víceúčelového hřiště).