„Přírodní zahrada u mateřské školy s polským jazykem vyučovacím“

Ozelenění zahrady včetně hracích zahradních prvků. Celkové náklady 532 794 Kč , podíl dotace 452 875 Kč.
Termín realizace 8/2019.