„Obnova mostních objektů – SO 201 Most“

Předmětem realizace je realizace nového mostu Koloř. Výše dotace činí 4,6 mil. Kč.

Termín realizace 2019