“Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV“

Jedná se o pilotní projekt v rámci ČR. Projekt řeší odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí situovaných v rozptýlené zástavbě obce formou domovních čistíren odpadních vod. Dotace řeší dodávku a montáž 124 ks domovních čistíren odpadních vod včetně nákladů na provozování čistíren odpadních vod po dobu 10 let. Celková výše dotace z MŽP ČR činí 16,9 mil. Kč. Moravskoslezský kraj na tento projekt přispěje částkou 2,1 mil. Kč.
V současné době probíhá 2. výběrové řízení, jelikož do 1. kola soutěže se nepřihlásila žádná dodavatelská firma. Samotná realizace stavby proběhne v letech 2018 a 2019.

Počet bytových jednotek, které budou připojeny k nově realizovaným DČOV: 158 ks
Celková kapacita nově realizovaných DČOV: 643 EO.

Díky vstřícnosti MŽP obec nemusí financovat stavbu ze svých peněz před obdržením dotace (cca 21 mil. Kč, kdy rozpočet obce bez dotací činí 10 mil.), ale dotace MŽP bude uvolňována průběžně, což nezatíží rozpočet obce.