Novinky

ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 – 2018

Když se ohlédneme za čtyřletým obdobím činnosti zastupitelstva naší obce, můžeme k jednotlivým 31 bodům programového prohlášení připojit ANO, splněno. Zbývají 2 body: „Oprava zbývajících místních komunikací“ a „Vybudovat zázemí u víceúčelového hřiště“. Opravy komunikací  se plní průběžně (v období 2014-2018 bylo opraveno 13 místních komunikací, rekonstrukci 2 komunikací zajistily Lesy ČR a Moravskoslezský kraj.

Více

Běh na Kozubovou 2018

Dolní Lomná – 29.7.2018 – Krásné slunečné nedělní počasí přilákalo na letošní Běhu na Kozubovu 256 závodníků, což je doposud nejvyšší účast v letošním seriálu českého poháru v běhu do vrchu, jehož Kozubová je také součásti. Teploty v neděli dosahovaly k třicítkám, počasí, které většina běžců zrovna nemiluje, ale alespoň v lesních pasážích, kterých je na trati většina, bylo příjemně.

Více

26. Festival na pomezí 2018

Letošní ročník festivalu pořádala Matice slezská ve dnech 6.-7.7. již po šestadvacáté, v tomto roce opět pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáše Curyla.

Více

VIII. ročník vozatajských závodu

Dne 14. 7. 2018 Obec Dolní Lomná a Jezdecká stáj Martynkova obora Bahenec pořádali již po osmé Vozatajské závody. Závody byly slavnostně zahájeny ve 12.00 hodin rejem kočárů.

Více

Areál Matice slezské v „novém kabátku“

V roce 2016 požádala Matice slezská v Dolní Lomné o dotaci Moravskoslezský kraj na výměnu velmi zchátralého osvětlení areálu, hlediště a pódií Křínov a Lomňanka, výměnu vodovodního potrubí a venkovní rozvod elektřiny.

Více

Zpráva velitele Jednotky SDH Dolní Lomná 2017

Dovolte mi, abych jako velitel jednotky zhodnotil rok 2017 na poli represe. Je to opravdu stručné shrnutí celého roku. Rád bych tedy poděkoval celému výboru v čele s Jendou Gorzolkou, Ivo Šmídovi, sportovnímu družstvu, mladým hasičům, členům jednotky a všem členům, kteří se podíleli na dění ve sboru, v neposlední řadě obecnímu úřadu v čele s paní starostkou Renatou Pavlinovou.

Více

Kam s odpadem?

Praktické rady, jak naložit s odpady, které mohou vznikat v domácnostech, zahradách či chatách

Více

Sloup Usmíření duše

Sloup s boží mukou a obrázkem Panny Marie se nachází u cesty ve směru do Dolní Lomné v prostoru naproti autokempingu poblíž viaduktu. Ze dvou stran ho lemují dnes již vzrostlé lípy a společně vytvářejí harmonické zátiší.

Více